Ruim 60 bedrijven en ngo’s tekenen verklaring gericht op nieuwe ontwikkelingssamenwerking

Minister Ploumen: “De nieuwe ontwikkelingsdoelen gaan niet over ‘hen’ maar over ons allemaal”

Vertegenwoordigers van meer dan 60 Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties – waaronder DSM, Philips, Unilever, AkzoNobel, Friesland Campina, ABN AMRO, Tony’s Chocolonely, True Price en Oxfam Novib – tekenden maandag samen met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een Charter (verklaring) waarmee ze zich committeren aan meer samenwerking en inzet voor het behalen van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Den Haag die ging over de gezamenlijke bijdrage aan de Post-2015 ontwikkelingsagenda. 

Een volledig verslag volgt spoedig, maar hierbij alvast een impressie via dit OneWorld artikel van Marieke van Twillert.

Waarom is samenwerking noodzakelijk?
Volgend jaar lopen de 8 VN-Millenniumdoelen, gericht op armoedebestrijding en ziektes, af, die sinds 2000 de internationale ontwikkelingsagenda hebben bepaald. Intussen is de wereld veranderd met nieuwe opkomende economieën en sterkere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij de VN wordt daarom momenteel druk onderhandeld over hoe hier rekening mee moet worden gehouden bij vaststelling van de post-2015 ontwikkelingsagenda.

Voortrekkersrol Nederland
De deelnemers aan de bijeenkomst vinden dat bedrijven en ngo’s een belangrijke rol spelen in duurzame ontwikkeling en ondertekenen daarom het ‘Charter on the role of business, civil society and cross-sector partnerships in the Post-2015 Development Agenda’. Het Charter beschrijft wat bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen en committeert ondertekenaars aan het ondernemen van gezamenlijke actie in de vorm van cross-sectorale partnerschappen. Hiermee geeft Nederland een sterk signaal af dat samenwerking tussen verschillende sectoren mogelijk is. Nederland neemt hiermee een voortrekkersrol in de wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt dit signaal bij de onderhandelingen binnen de VN.

Worldconnectors
De bijenkomst en het Charter zijn geïnitieerd door de Worldconnectors samen met Royal DSM, NCDO, True Price en VNO-NCW. Verschillende partijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de vorm van casussen van cross-sectorale samenwerking die het succes van samenwerking aantonen. Nieuwe casussen zijn nog welkom!

Zie hier voor meer informatie, inclusief de reeds verzamelde casussen en het ondertekende Charter.