Op de vooravond van de klimaattop in december 2015 lanceerden Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) een voorstel voor een nieuwe Klimaatwet. De initiatiefwet Klaver/Samsom legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald zullen worden.

De Klimaatwet moet een doorbraak in het Nederlandse klimaatbeleid betekenen. De wet regelt dat de regering voortaan ieder jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De doelen en de bijbehorende maatregelen worden gebaseerd op klimaat- en energieplannen die de regering iedere vijf jaar opstelt. Deze systematiek is gebaseerd op de aanpak van de miljoenennota, met een coördinerende rol voor de minister-president. Prinsjesdag gaat niet meer alleen over euro’s, maar ook over klimaat.

Deze Klimaatwet verbindt lange-termijn doelen met beleid op de korte termijn. Niet langer kunnen doelen voortdurend worden verlaagd of beleid worden uitgesteld. Klimaat- en energiebeleid wordt voorspelbaar, waardoor en innovatie en investeringen in een groene economie worden gestimuleerd. De wet verankert dat Nederland voldoet aan haar bijdrage om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95% gereduceerd, met een tussendoel van 55% in 2030 (ter vergelijking: het huidige doel is 40% reductie). Het aandeel duurzame energie bedraagt in 2050 100%.

Klaver en Samsom verbinden beiden hun naam aan deze initiatiefwet. Dat is een bijzondere samenwerking tussen twee politiek leiders. Het is voor net eerst in 35 jaar dat twee fractieleiders samen een initiatiefwet indienen. Bovendien is het een mooie samenwerking op de linkerflank, waarbij ook gedacht wordt aan de toekomst van de (klein)kinderen.

Naast deze initiatief Klimaatwet, verscheen een paar weken geleden een stuk in het AD waarin gemeld werd dat de wettelijke normen voor schone lucht op verschillende plaatsen overschreden werden.

Op woensdag 16 maart 2016 organiseren we een Café Rood met als thema Klimaat en Milieu. Diederik Samsom komt vertellen wat de Klimaatwet van Samsom en Klaver inhoudt en wat wij als Den Haag kunnen doen om het klimaat en het milieu te verbeteren. Samen met de Haagse raadsleden van GroenLinks en de PvdAbehandelen we een aantal pittige stellingen en discussiëren wij over de vraag wat haalbare plannen kunnen zijn voor een beter klimaat. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie, klik hier.