Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen een bijdrage leveren aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Die vraag staat centraal op dit symposium van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks.

Om een tekort aan grondstoffen te voorkomen en vervuiling terug te dringen, moeten we onze wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen belanden dan na gebruik niet meer als afval in ons milieu, maar worden telkens hergebruikt.

Meer informatie is te vinden op de website van de organisator.