Hoe werken bewoners mee aan de overstap naar een stad zonder aardgas?

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn. Gasgestookte haarden en CV-ketels verwarmen dan niet langer onze huizen, maar maken plaats voor alternatieve warmtevoorziening. Het gasfornuis ruimt het veld voor inductie koken. De gemeente Amsterdam kiest in deze transitie voor een gebiedsgerichte aanpak. Per gebied wordt bekeken wat de beste aanpak is en welke alternatieven het meest geschikt zijn. Eén ding is duidelijk: ‘van het gas af’ gaat over meer dan geld en technologie.

Ga voor meer informatie naar de website van Pakhuis de Zwijger.