Op 21 april presenteert de Gezonde Stad haar onderzoek naar hoe groen en gezond Amsterdam is en wat we kunnen doen om dit te verbeteren. Theater en denkkracht komen samen in dit evenement. Sprekers uit de politiek en maatschappelijke organisaties delen hun visie op de topics die met toneel in beeld worden gebracht. Samen met deelnemers gaan zij op zoek naar urgente oplossingen.

Aanleiding voor het evenement is de lancering van het project de Gezonde Stad Monitor die jaarlijks de stand van zaken zal meten op het gebied van verschillende duurzaamheidsthema’s in de stad. Daarin is al vastgesteld wat er dit jaar moet gebeuren op weg naar een gezonde stad. Om deze inzichten om te zetten in groene initiatieven en een schonere leefomgeving nodigt Stichting de Gezonde Stad iedereen uit om mee te denken over hoe we dit kunnen bereiken.

Schrijf je in voor dit evenement op Pakhuis de Zwijger. Kosten zijn €7,50. Voor meer informatie over het project kun je terecht op de Gezonde Stad Monitor

Worldconnector Lena Euwens is voorzitter van stichting de Gezonde Stad.