Worldconnector Jan van de Venis is dagvoorzitter van het debat dat op 29 oktober wordt gehouden in Perscentrum Nieuwspoort. Onderwerp van discussie is hoe politici meer rekening kunnen houden met de rechten van toekomstige generaties en het behoud van leven op aarde voor onze kinderen? Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks van twee bijeenkomsten gericht op politiek debat en het aangaan van maatschappelijke partnerships. In de zomer van 2015 presenteert het European Science Foundation netwerk Rights to a Green Future netwerk een rapport dat ingaat op de onderzoeksagenda en invulling geeft aan de belangrijkste problemen rondom de bescherming van toekomstige generaties.