Georganiseerd door: Dutch Green Building Council (DGBC), Goede Doelen Loterijen en MVO Nederland.

De gebouwde omgeving zorgt voor 30% van de CO2-uitstoot in Nederland. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 35% van het energieverbruik. Voor verduurzaming zijn visie en concrete oplossingen nodig. Met elkaar kunnen we de versnelling inzetten. Kom naar de visiebijeenkomst

“Duurzaam (ver-)bouwen: gewoon doen?!”
Voorbeelden uit de praktijk, visie op de toekomst
9 september 2016, 15.00 – 17.00 uur, Amsterdam
Locatie: Beethovenstraat 200, Amsterdam – in het nog leegstaande gebouw waar de Goede Doelen Loterijen een van de meest duurzame panden in Nederland van maken.

Met bijdragen van o.a.: Peter Bakker, President World Business Council for Sustainable Development Klaas de Boer, directeur Zuidas Coen van Oostrom, CEO OVG Wigger Verschoor, Projectleider duurzaam gebouwde omgeving Urgenda

Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan [email protected] U ontvangt dan in de loop van augustus de officiële uitnodiging.