De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur zowel boven- en ondergronds. Kortom, werk aan de winkels voor ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke professionals. Hoe gaan we deze enorme opgave te lijf?

Samen met Dirk Sijmons, vooraanstaand landschapsarchitect en schrijver van het boek ‘Landschap en Energie’, en andere professionals gaan we in gesprek over deze vraag. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) én de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL).

Ga voor meer informatie naar de website van Pakhuis de Zwijger.