Aan de orde is de transitie van het totale Nederlandse energiesysteem –elektriciteit, warmte transport- naar een vergaand verduurzaamd scenario.

Doelstelling is de verduurzaming van het energiesysteem is de CO2-emisie tot ruim onder de 20 Mton te laten dalen. Elektrificeren speelt hierbij een belangrijke rol en zal daardoor leiden tot een sterke toename van de elektriciteitsvraag, van de 120 TWh nu naar het dubbele of drievoudige in 2050.

Bijeenkomst
In de vorige bijeenkomsten hebben we de energievraag en bronnen van energie geanalyseerd. In deze vierde bijeenkomst gaan we daar vanuit en worden de resultaten samengevat om te komen tot een scenario voor de energiesituatie in 2050.
We hebben ECN bereid gevonden om op basis van hun ervaring in het analyseren van energie scenario’s hun visie te geven op de (on)mogelijkheden en tevens een contour te schetsen van een CO2 neutraal energiesysteem voor Nederland in 2050.

Spreker(s)
• Dagvoorzitter Dr. Marcel Weeda (ECN) Senior reseacher Hydrogen transition & Infrastructure met de samenvatting: “Wat hebben we gehoord??”
• Jos Sijm MsC (ECN): Een CO2 arm scenario voor de Nederlands energievoorziening in 2050.
• ir. Joris Knigge (Topsector Energie): Scenario’s O.K. Hoe komen we nu verder??

Panelleden zijn sprekers met
Ir. Martijn de Graaff (TNO)
Ir. Gijs Zeestraten (Min-EZ)

Tijd: 15:30u. – 19:45u.

Boothzaal Universiteitsbibliotheek Heidelberglaan 3 3584 CS Utrecht, Utrecht
Meer info en aanmelden kan hier.