Jessica (van Flickr, met creative-content only)

Toenemende connectiviteit via internet en vooral social media zorgt ervoor dat mensen meer betrokken zijn bij problemen en uitdagingen buiten de eigen leefwereld om en voor een toename in internationale samenwerking op ongekende schaal. Daarbij wordt steeds vaker voorbijgegaan aan de traditionele ontwikkelingsorganisaties. Jessica Colaço, zal in haar lezing ingaan op de rol van empowered citizens in our globalised world.

Jessica Colaço is onderzoeker bij het “Strathmore Research and Consultancy Centre (SRCC)”. Ze is daarnaast oprichter van “Mobile Boot Camp Kenya” en mede-oprichter  van “AkiraChix” en “WMIAfrica”. Business Daily noemde haar recentelijk een van de top 40 vrouwen onder de  40 in Kenya.

Toegang: Vrijwillige bijdrage

Registratie: [email protected]