Op 13 december spreekt Worldconnector Jan van de Venis namens de werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties tijdens de expert bijeenkomst ‘Institutionalizing the rights of future generations in Germany’ in Bonn. Dit congres is mede-georganiseerd door Terre des Hommes Duitsland.

Voor meer informatie over het gerelateerde werk van Terre des Hommes Duitsland, kijk hier.