More Women

Zeventien mondiale doelen zijn opgesteld om een eind te maken aan armoede, klimaatverandering tegen te gaan en ongelijkheid aan te pakken. Ze heten de Sustainable Development Goals. In het jaar 2016 staan de Global Girls centraal. Girls progress = global progress.

Op 4 april organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Earth Charter Vrienden, OneWorld en VNG Nederland de avond “Global Goals: Girls in Progress”. Tijdens deze avond worden de doelen die betrekking hebben op het bekrachtigen van de positie van de vrouw en expliciet doel vijf over gendergelijkheid en doel acht over fatsoenlijke banen en economische groei besproken. Hoe verhouden deze zich in Nederland? Wat kunnen we leren van andere projecten zowel in het buitenland als in het binnenland? En hoe gaan we lokaal aan de slag met deze doelen?

De bijeenkomst is onderdeel van een reeks waarin elke avond enkele van de zeventien opgestelde Sustainable Development Goals centraal staan. Meer informatie is hier te vinden.