Congres  Hulp en handel: ‘de balans en de toekomst’

Op vrijdag 16 juni 2017 gaan we de balans opmaken van het hulp en handelsbeleid van het Kabinet Rutte II. Tijdens een interactieve dag met een spannend programma, met o.a. een keynote, de presentatie van een onderzoek waarin diverse evaluatiestudies op het terrein van hulp en handel met elkaar worden vergeleken, een ludieke hoorzitting en vier verdiepende thematische sessies gaan we op zoek naar bewijslast van wat werkt en niet werkt om daarmee het nieuwe kabinet alvast een handje te helpen. Kamerleden van diverse fracties zal worden gevraagd wat zij van de dag mee naar huis nemen. Het uitgewerkte programma wordt binnenkort gepubliceerd.

De vier verdiepende thematische sessies zijn: 

  1. Wat doen Publiek Private Partnerschappen (PPP’s) voor arme boeren?
    De Mid-term review van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) als voorbeeld. Wat zijn de lessen en hoe kan bijgestuurd worden?
  2. Bedrijven aan het woord.
    Sessie met ondernemers over wat hen beweegt om het risico te nemen om in ontwikkelingslanden zakelijk actief te zijn.
  3. Leave no one behind. Het is een mooie slogan. Maar is private sectorontwikkeling hier per definitie op toegerust? Is er een manier om het bedrijfsleven hiervoor wél in te zetten?
  4. Handelspolitiek
    Wat is er terechtgekomen van de ambitie van minister Ploumen voor een ‘reset’ van de wereldhandel?

Voorafgaande aan en na afloop van het congres zal de redactie van Vice Versa vier weken lang stukken over dit onderwerp publiceren op www.viceversaonline.

Klik hier om aan te melden en voor aanvullende informatie.