De Balie en architect Arna Mackic presenteren een drieluik over de rol van architectuur in het creëren van inclusieve steden. We onderzoeken dit aan de hand van landen als Bosnië en Syrië die verwoest zijn door oorlog en weer opnieuw moeten worden opgebouwd, maar ook West-Europese steden als Amsterdam, Stockholm en Parijs die door de verschuivende demografische samenstellingen hun identiteit opnieuw moeten bevragen en bouwen aan nieuw en gedeeld erfgoed.

We leven in tijden van enorme verschuivingen, complete steden worden door oorlog verwoest, mensen verplaatsen zich massaal naar het westen en komen in nieuwe omgevingen terecht waar ze een plek moeten vinden in een nieuwe maatschappij en een andere cultuur. Als gevolg ontstaat er grote onzekerheid in deze Westerse landen over de eigen culturele identiteit en worden nieuwkomers vooral gezien als bedreiging voor de sociale cohesie.

We gebruiken de lessen uit het eerste programma over architectuur en wederopbouw als startpunt om over de West-Europese context te praten. Aan de hand van eigenzinnige denkers als architect Bogdan Bogdanovic en musicus en Afro-futurist Sun Ra proberen we van theorie naar praktijk te komen in een discussie die voorbij de rechtvaardigingsvraag over gedeeld erfgoed gaat. Met o.a. rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Zweedse directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Qaisar Mahmood gaan we in gesprek over hoe architecten, overheden en bedrijven het bestaande cultureel en soms beladen erfgoed (zoals historische publieke gebouwen en pleinen) zo kunnen openstellen of verbouwen zodat de waarde en betekenis ervan verbreed en ook nieuwkomers zich thuis voelen in deze ruimte.

Presentatie: Chris Keulemans

Klik hier voor meer informatie.