visual_ispoort

Een Poort is een ontmoetingsplaats waarbij politici, ambtenaren, journalisten en afgevaardigden uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld elkaar ontmoeten. De IS Poort heeft als doel om het onderwerp Internationale Samenwerking en de rol van Nederland in de wereld gezamenlijk en in de volle breedte te bespreken. De Internationale SamenwerkingsPoort vindt dit keer plaats op het Connected Development Festival in het Theater aan het Spui in Den Haag.

Een geharmoniseerd Europees asielbeleid: werkelijkheid of illusie onder het Nederlands EU voorzitterschap?
Het vluchtelingenvraagstuk is op dit moment zeer actueel. Dat zal het ook nog wel een tijd blijven, gezien de aantallen vluchtelingen uit diverse regio’s (met name Syrië) en de druk die migranten uitoefenen op de Europese landen, waaronder Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat het thema migratie bovenaan de Europese agenda is komen te staan. Ook in politiek Den Haag is dat het geval.

Tijdens de Internationale SamenwerkingsPoort zullen vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, wetenschap, journalistiek en maatschappelijke organisaties met elkaar in debat gaan.

Wilt u deze Internationale SamenwerkingsPoort bijwonen en meepraten over migratie? Stuur dan een e-mail naar Mieke Olde Engbrink, communicatie & lobbymedewerker bij Partos, via [email protected]. Bijwonen van de Internationale Samenwerkingspoort is gratis, maar mocht u interesse hebben het gehele programma van het Connected Development Festival bij te wonen, koop dan hier uw ticket.

Hier vindt u meer informatie.