‘Sustainable Development Goal number one is to eradicate poverty. But how can that be achieved? Poor people have more problems than just a lack of money. Poverty traps people socially and politically as well. Often they haven’t got the means for proper education and thus have less opportunities to work. This troublesome situation is then carried on to the next generation. Are poor people doomed to stay poor? Dr. Julia Swart (Environmental & Resource Economics, UU) thinks there is a way out.

Er zijn grenzen aan wat de aarde kan verdragen. Wetenschappers onderscheiden er negen, waarvan er drie ruimschoots zijn overschreden. De aarde warmt te veel op, de stikstof-uitstoot is te hoog en de biodiversiteit nadert een kritiek punt. Vasthouden aan oude systemen en gebruiken vertraagt de omslag naar een duurzame samenleving.  Wat maakt het zo moeilijk om de impasse te doorbreken?

Houdt de macht van monopolies vernieuwing tegen? Komt het doordat economische groei de norm is en we altijd meer willen? Of is onze psyche simpelweg niet in staat om rekening te houden met de lange termijn? Steeds meer mensen wonen in de stad, waar vervuiling, afval en uitstoot een probleem zijn. Kunnen steden ook onderdeel van de oplossing worden?

Deze lezing is onderdeel van een serie van acht lezingen die op zoek gaan naar de diepere oorzaken van onduurzaam gedrag en naar oplossingen om ze aan te pakken. Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht.