Ondanks dat de behoeften van jongeren, de toekomstige generaties, van essentieel belang zijn voor duurzame ontwikkeling, zijn deze in Nederland nog niet geïnstitutionaliseerd of vertegenwoordigd in de relevante beleidsprocessen.

De Worldconnectors zetten zich daarom in voor de komst van een Ombudsman voor Toekomstige Generaties in Nederland die zich specifiek zou richten op de belangen van toekomstige generaties door beleid te toetsen aan het recht op een gezonde leefomgeving. Een internationaal uitgebreid erkend recht dat in Nederland nog niet (grond)wettelijk is vastgelegd.

Hongarije kent al een Ombudsman Toekomstige Generaties, de heer Sándor Fülöp, die met zijn succesvolle interventies heeft aangetoond dat wettelijke bescherming van het recht op een gezonde omgeving zeer zinvol is om het oog op de toekomstige generaties.

De Worldconnectors hebben de heer Fülöp uitgenodigd om op maandag 25 maart te komen spreken tijdens een Worldconnectors-bijeenkomst die in het teken zal staan van een mogelijke institutionalisering van een Ombudsman voor Toekomstige Generaties in Nederland. De heer Fülöp zal daarbij ingaan op zijn ervaringen en advies geven over hoe een Ombudsman voor Toekomstige Generaties in Nederland zou kunnen worden gerealiseerd.

Graag nodigen wij je uit voor een vergelijkbare ‘stakeholders meeting’ om jouw visie op dit thema met ons te delen.

Dit is de gelegenheid om in kleiner gezelschap met de heer Fülöp van gedachten te wisselen over dan wel in verband met uw betrokkenheid bij de bescherming van de rechten van toekomstige generaties en van een gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Aanmelden kan via Wouter Veening: [email protected]

Tijd: 10.00 – 12.30
Voertaal: Engels