Voedseltransitie

De VVM organiseert de Nationale Milieudag dit jaar op 2 juni 2016 samen met de HAS Hogeschool, ZLTO, het Louis Bolk Instituut (LBI) en Schuttelaar & Partners. Het thema is zoeken naar de voedseltransitie die boer en milieu vooruit helpt.

Het huidige voedselsysteem in Nederland is niet volhoudbaar, daarover zijn steeds meer mensen het eens. We produceren weliswaar efficiënt en goedkoop, maar de bodemvruchtbaarheid gaat achteruit, boereninkomens staan zwaar onder druk en de vraag “waarheen met de landbouw” leidt tot veel discussie, maar niet tot een visie of gecoördineerde actie.

De huidige verduurzaming van de landbouw is erop gericht het systeem in stand te houden en de nadeligste gevolgen ervan terug te dringen. Steeds meer stemmen gaan op voor een verandering van het systeem zelf, voor een “voedseltransitie”. Waar begint die transitie? Wat zijn de gedeelde belangen van boeren, overheden, voedselconcerns en milieumensen? Welke dilemma’s zijn er? En wat brengt het ons in Nederland?

We zetten in op een inspirerende dag waarin we op een open manier samen willen zoeken naar antwoorden op deze vragen. Met in de ochtend plenaire sprekers uit de agrarische sector, transitie- en milieuexperts. In de middag is er een afwisselend workshopprogramma met praktijkvoorbeelden door HAS, ZLTO en verschillende andere organisaties.

Voor meer informatie en inschrijving: klik hier.