Milieudefensie organiseert een duurzaam mobiliteitscafe met een vertoning van de documentaire Bike vs Cars (let op: Engelstalige ondertiteling!). Een mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten die zich ook willen inzetten voor een stad die gezonder, leefbaarder en duurzamer is. Diezelfde avond lanceert Milieudefensie een nieuwe petitie voor duurzame mobiliteit.

Over de hele wereld wordt de publieke ruimte in steden gedomineerd door de fossiele auto. In de inspirerende documentaire ‘Bikes vs Cars’ (Fredrik Gertten, 2015) zien we hoe inwoners van steden zich verenigen en proberen om de straat terug te veroveren. De film laat zien hoe groot de invloed en impact is van de autoindustrie. Maar ze laat ook zien dat gezonde, leefbare steden zonder vervuilend verkeer geen utopie zijn. Overal ter wereld blijken bewoners in staat te zijn om duurzame mobiliteit op de politieke agenda te krijgen.

Wil je hierbij zijn? Meld je aan door te mailen naar mobiliteit[at]milieudefensie.nl. Of kijk voor meer informatie op de website.