Het streven naar duurzaamheid lijkt heel nobel, maar vaak creëren duurzame initiatieven ook verliezers. Wat voor sociale en economische effecten heeft de omslag naar een duurzamere stad? Hoe zorg je dat iedereen kan meehelpen aan deze transitie en voorkom je dat het slechts een speelbal van de elite wordt? In deze vijfde aflevering van een Gedeeld Amsterdam kijken we hoe alle bewoners van de stad van verduurzaming kunnen profiteren.

Met onder anderen

– Shivant Jhagroe

Sociaal wetenschapper en onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven

– Marijn Bosman

Raadslid D66 en woordvoerder Openbare Ruimte en Duurzaamheid

– Thiëmo Heilbron

Oprichter Fawaka Nederland & Ondernemersschool

Shivant Jhagroe
Sociaal wetenschapper Shivant Jhagroe, die onlangs promoveerde aan de Erasmus Universiteit (DRIFT), onderzocht in Rotterdam wie van de stedelijke verduurzaming en hierop gericht beleid profiteert en vooral ook: wie niet. Volgens hem kiezen (lokale) beleidsmakers in hun poging om klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen te vaak en gemakkelijk voor innovaties uit het bedrijfs­leven. Dit terwijl denken vanuit de behoeften van de inwoners van een stad ook een mogelijkheid kan zijn. Shivant vertelt over de bevindingen uit zijn onderzoek, met voorbeelden uit Rotterdam. Mocht je geïnteresseerd zijn; onderaan deze pagina (bij ‘Lees Meer’) is het proefschrift te downloaden.

Fawaka Nederland
Thiëmo Heilbron is oprichter van Fawaka Nederland en zet zich in voor een duurzaam Nederland. Hun doel is helder: kinderen en jongeren van alle etnische achtergronden en opleidingsniveaus inspireren tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd.