DOPP en ICIS/Universiteit Maastricht verzorgen een kleine energiedialoog, over de DOPP/WI-Agenda en de Europese POLFREE scenario’s.

  • ICIS/ Universiteit Maastricht (International Centre for Integrated assessment and Sustainable development) heeft samen met TNO, Wuppertal Institute en anderen het EU-project POLFREE uitgevoerd (Policy Options for a Resource Efficient Economy; zie website http://www.polfree.eu/publications). Vier scenario’s naar een Energie Duurzaam Europa in 2050 zijn in dit project geformuleerd, waaronder ‘EU goes ahead’ en ‘Civil society leads’.
  • Tijdens de bijeenkomst zullen allereerst de DOPP/WI Agenda en de POLFREE-scenario’s toegelicht worden.
  • Vervolgens zal ICIS vanuit de resultaten van de POLFREE scenario-studie een reflectie geven op de DOPP/WI-Agenda. Hoe kunnen de 8 punten van de Agenda aangevuld of aangescherpt worden om de Energietransitie te versnellen?
  • Hiermee geven we een bijdrage aan de EnergieDialoog: welke agendapunten, welke acties dienen centraal te staan in het Energietransitie-beleid?

Voor meer informatie, mail Marc Dijk (ICIS) via [email protected].