In Nederland is er een maatschappelijke werkelijkheid van mensen zonder verblijfsstatus van wie het leven vast komt te zitten omdat ze niet terug kunnen naar hun herkomstland, maar hier ook niets mogen doen. De wetgeving die deze mensen uitsluit is gebaseerd op de veronderstelling dat zij daardoor wel vertrekken. Maar de werkelijkheid van migratie blijkt altijd complexer.

De migratiegeschiedenissen van deze mensen zijn divers: volwassen geworden kinderen van ongedocumenteerden die hier lang geleden heen kwamen, gezinshereniging die niet gehonoreerd werd, vluchtelingen die een drempel ervaren om terug te keren door de instabiliteit van hun herkomstland, ondanks dat deze door de overheid als ‘veilig’ is bestempeld.

In de werksessies over onderwijs en (vrijwilligers-)werk, zal het meest direct naar oplossingsrichtingen worden gezocht. Waar ligt ruimte in (internationaal) recht? Waar bestaat experimenteerruimte? Welke voorstellen kunnen worden gedaan?

Bij de negatieve gevolgen op de gezondheid van mensen ligt een belangrijke motivatie voor de campagne. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om hier apart aandacht aan te besteden tijdens de expertmeeting. Want wat betekent het als mensen die feitelijk deel uitmaken van onze samenleving, en dat mogelijk ook blijven, jarenlang in armoede en uitsluiting leven, zonder toekomstperspectief, voor hunzelf, maar ook voor onze samenleving?

Wanneer: 16 juni, 12.00-17.00
Waar: Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, 2518 AX Den Haag

Heeft u expertise op dit gebied en interesse om mee te doen aan de expertmeeting? Stuur dan een mailtje naar [email protected].