Maak kennis met de Global Goals en ontdek welke kansen ze voor Utrecht én voor jou opleveren! Hoe zie jij de wereld met 2030 in het vizier? Wat zijn de kansen voor Utrecht als stad van de toekomst? Hoe kunnen ondernemers, inwoners, studenten, ambtenaren, organisaties samenwerken om bij te dragen aan Utrecht als Global Goals City? Je bent van harte uitgenodigd voor ‘Global Goals Accelerator in Utrecht’.

Op maandagmiddag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid en de laatste dag van de Duurzame Week Utrecht, gaan we aan de slag met de Global Goals voor duurzame ontwikkeling. De Global Goals zijn een jaar geleden in de VN overeengekomen. Het is nu – in het 1 e jaar dat ze van kracht zijn – aan alle actoren in de samenleving om ze te omarmen en in gezamenlijkheid uit te gaan voeren. Een belangrijke opdracht is te komen van werelddoelen naar lokale actie en persoonlijke betrokkenheid. Alleen in samenwerking kunnen de doelen in 2030 gehaald worden.

‘Global Goals Accelerator in Utrecht’ biedt op 10 oktober een kennismaking met de Global Goals, een interactieve sessie ‘Global Goals Impact Potential’, inspirerende inleidingen en het delen van mooie voorbeelden. Doel is meer mensen kennis te laten maken met de Global Goals, deelnemers te laten ontdekken welke specifieke bijdrage zij kunnen leveren en antwoord te geven op de vraag welke kansen de Global Goals bieden voor samenwerking en actie in Utrecht. Enkele initiatieven die actief zijn in Utrecht presenteren zich. Doel is elkaar versterken en inspireren om de doelen te omarmen en na te leven. Persoonlijk, in je eigen netwerk, in en vanuit Utrecht.

13.00 – 15.00 uur – Kickoff
Muzikale Opening
Lunch
Interactieve Workshop Global Goals Impact Potential

15.00 – 16.45 uur – Sessie 1
Terugkoppeling ideeën over eigen bijdragen Global Goals
Reactie van Utrecht 4 Global Goals
Presentatie van Hugo von Meijenfeldt
Interactieve dialoog: concrete bijdragen aan de Global Goals in Utrecht

16.45 – 17.45 uur – Sessie 2
Pitches Utrechtse professionals en inwoners
Korte reflecties op de pitches door Jan van de Venis, Worldconnectors en voorzitter Duurzame Week, en Fabrice Luijten, Voorzitter Utrecht 4 Global Goals
Fotoshoot deelnemers met Global Goals

Het programma is gratis toegankelijk voor iedereen. Let wel op, er zijn beperkt kaarten beschikbaar. Dus meld je snel aan!

Met speciale bijdragen van:
Jan van de Venis, voorzitter Duurzame Week Utrecht en wnd Ombudspersoon Toekomstige Generaties
Hugo von Meijenfeldt, nationaal coördinator implementatie Global Goals in Nederland, Ministerie Buitenlandse Zaken
Alide Roerink, Earth Charter NL en Global Goals Accelerator
Veronique Swinkels, BBK door Vriendschap Sterker en Global Goals Accelerator
Giuseppe van der Helm, Imengine en Global Goals Accelerator
Fabrice Luijten en Marjolein Meulensteen, Utrecht4GlobalGoals
Global Goals Accelerator i.s.m. Utrecht4GlobalGoals en VNG INT

Voor meer informatie én registratie kijk je op de website van de organisator.

kennis-sessie-utrecht-stad-toekomst