Op maandag 27 november 2017 organiseren wij het SDG Booster event. Hier presenteren wij graag de uitkomsten van ons onderzoek naar de integratie van de Sustainable Development Goals (SDGs) in verschillende sectoren en zetten we gezamenlijk stappen die de realisatie van de SDGs dichterbij brengen.

Wat is de SDG Booster?

We kunnen de SDGs alleen samen bereiken, vanuit verschillende sectoren én met een integrale benadering tussen de doelen. De SDG Booster is daarom een cross-sectorale bijeenkomst. Het programma besteedt aandacht aan de publieke en private sector, het maatschappelijk middenveld en social enterprises.

Wij hebben onderzocht in welke mate verschillende sectoren de SDGs al integreren in hun strategie, in hoeverre er al wordt gerapporteerd over de behaalde impact en wat de kansen zijn voor cross-sectorale samenwerking. Onze bevindingen delen wij graag met u tijdens de SDG Booster. Ook is er voldoende ruimte voor inspiratie en verdieping op de verschillende thema’s en om te netwerken.

Programma

14.00 – 14.30 Inloop

14.30 – 14.35 Welkom door Ad van Gils

14.35 – 14.45 Introductie door dagvoorzitter Laurentien van Oranje

14.45 – 15.10 Presentatie uitkomsten SDG onderzoeken

15.10 – 15.40 Keynote speech door Thomas Rau

15.40 – 16.40 Break-out sessies over specifieke SDG thema’s:

  • Mapping Nederlandse SDG-landschap
  • Duurzaam inkopen (SDG 12)
  • Sustainable Tax (SDG 16)
  • Rapportering en monitoring van impact

16.40 – 17.00 Reflecties van key-vertegenwoordigers van verschillende sectoren

17.00 – 18.00 Netwerkborrel

Aanmelden

Deelname is gratis, maar vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelding nodig. Wij verwelkomen u graag op 27 november bij de SDG Booster.

Vragen

Bij vragen over dit evenement kunt u contact opnemen met het Corporate Responsibility Office van PwC via [email protected]

Voor wie?

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en social enterprises