In de afgelopen maanden hebben we middels 10 brainstorms, dewebdocumentaire, tentoonstellingen, tijdens festivals en via Facebook ideeën verzameld voor een ander asielbeleid. Variërend van radicaal nieuw beleid tot lokale oplossingen.

Tijdens de Slotbijeenkomst op Wereldvluchtelingendag presenteren we de beste ideeën aan de belangrijkste spelers uit de asielwereld: politici, directeuren van de uitvoeringsinstanties en maatschappelijke organisaties, wetenschappers, sleutelfiguren uit het bedrijfsleven en de media.

Te gast zijn o.a. Rob van Lint, hoofddirecteur van de IND, Rhodia Maas, directeur DT&V, Gerard Bakker, bestuursvoorzitter COA, Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland, asieladvocaat Flip Schüller, Catelene Passchier, vice-voorzitter van FNV en Willemijn Verloop, directeur Social Enterprize NL. Verder zijn VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Defence for Children, UNHCR, AZC-Alert, landelijke en lokale politici, We Are Here en andere initiatieven aanwezig.

Ook doet de burgerjury, die alle bijeenkomsten heeft bijgewoond, verslag van hun bevindingen en blikken we vooruit op hoe we enkele ideeën kunnen uitwerken tot concrete plannen. Tijdens de borrel na afloop is er tijd om de ideeën met elkaar verder te bespreken.

Presentatie door Bahram Sadeghi & Patrick van der Hijden.

Programma:
16:30 inloop
17:00-18:30 plenair programma in Zaal 1
18:30-19:30 netwerkborrel met hapjes in de foyer
20:00 einde


Wil je hierbij zijn en heb je je nog niet aangemeld? Stuur een mailtje naar[email protected] o.v.v. Aanmelding Slotbijeenkomst.