Waar haalt de stad haar eten vandaan?

Waar haalt de stad nu en straks haar voedsel vandaan? Komt het van ver? Of van dichtbij? Hoe krijgen we als stedelingen meer grip op hoe ons eten geproduceerd wordt? In de nieuwe serie ‘De Voedselketen’ onderzoeken we hoe voedsel en stad zich tot elkaar verhouden. Hoe kunnen we meer voedsel uit de regio eten? En in hoeverre is een regionaal voedselsysteem mogelijk en wenselijk? In de eerste aflevering nemen we het boerenbedrijf onder de loep. Hoe ziet de boerderij van de toekomst eruit? We gaan onder andere in gesprek met (boeren)ondernemers: van een CO2 neutraal kippenei tot aan duurzame zeewierteelt.

Meer informatie