Op 29 september organiseren de Worldconnectors een officieel signeermoment voor het Charter over partnerschappen in the post-2015 agenda. Minister Ploumen zal samen met meer dan 50 organisaties tekenen in de kantoren van het VNO-NCW in Den Haag. Ondertekenaars, zoals Oxfam Novib, en Tony Chocolonely, tezamen met andere partijen die hebben bijgedragen aan het Charter, zullen aanwezig zijn.

Het jaar 2015 markeert een belangrijk moment in de internationale samenwerking. De VN Millenniumdoelen, de belangrijkste internationale afspraken voor armoedebestrijding die in 2000 zijn gemaakt, lopen dan af. De Worldconnectors willen een bijdrage leveren aan de discussie rondom de invulling van de nieuwe post-2015 ontwikkelingsagenda en hebben hiervoor de werkgroep De rol van de Private Sector, het Maatschappelijk Middenveld en Cross-sectorale Partnerschappen in de Post-2015 Agenda opgericht. Deze werkgroep richt zich specifiek op de potentiële rol die de private sector, het maatschappelijk middenveld en cross-sectorale partnerschappen kunnen spelen bij het behalen van de vernieuwde MDG’s/SDG’s.

Op 19 mei 2014 heeft er een consultatiebijeenkomst plaatsgevonden bij Buitenlandse Zaken, waarbij zo’n 50 externe partijen aanwezig waren. Naar aanleiding hiervan is een Charter opgesteld: een document met een wervende visie op de bijdrage van de private sector in Nederland aan ontwikkeling. Het Charter is gebaseerd op het VN High Level Panel rapport en spoort ondertekenende partijen aan om concrete initiatieven op dit gebied te starten of te intensifiëren.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]l of de documenten hieronder bekijken.

Introduction to Charter

Charter