IS Poort
De IS Poort wordt georganiseerd door Partos, VNO-NCW, Clingendael, Cordaid, ICCO, Het Nederlandse Rode Kruis en FMO. Een Poort is een ontmoetingsplaats waarbij politici, ambtenaren, journalisten en afgevaardigden uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld elkaar ontmoeten. De IS Poort heeft als doel het onderwerp ‘Internationale Samenwerking en de rol van Nederland in de wereld’ gezamenlijk en in de volle breedte te bespreken.

Voedselzekerheid & Handel
Het thema voor de eerstvolgende ‘Internationale Samenwerkings-Poort’ is Voedselzekerheid & Handel: Hoe zorgen we voor duurzame ketens van grondstoffen? Onder andere Louise Fresco (voorzitter RvB Universiteit Wageningen) en Nanno Kleiterp (directeur FMO) zullen vanuit hun expertise ingaan op deze vraag.

Aanmelden
Wilt u deze IS Poort ook bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar Mieke Olde Engberink, communicatie & lobbymedewerker bij Partos, via [email protected].