Kinderarbeid moet in 2025 wereldwijd zijn uitgebannen. Dat hebben overheden, sociale partners en bedrijven met elkaar afgesproken in VN-verband in het kader van de Sustainable Development Goals, specifiek doel 8.7. De Nederlandse overheid wil daar, samen met het SDG Charter, graag een bijdrage aan leveren en organiseert op dinsdagmiddag 24 oktober het evenement NL tegen kinderarbeid: innovatie om kinderarbeid uit te bannen’.
 
Die middag zal in het teken staan van innovatieve manieren die kunnen bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid in de keten. In de maand september worden studenten, start-ups en andere creatieve geesten opgeroepen om via een challenge innovatieve ideeën in te sturen die kunnen helpen bij het uitbannen van kinderarbeid in de waardeketen. De vijf meest interessante ideeën zullen op 24 oktober centraal staan.
 
Is uw bedrijf op zoek naar oplossingen om kinderarbeid in de keten aan te pakken of wilt u nieuwe ideeën opdoen om dit aan te pakken? Noteer dan alvast dinsdagmiddag 24 oktober (Den Haag) in uw agenda. Begin september volgt nadere informatie over het evenement en de inschrijving.
Mocht u nu al meer informatie willen, mail dan naar NL tegen kinderarbeid.