ScholteOp maandag 23 september opent SID de lezingenserie ‘Dispersed Power in a World in Transition’ met een lezing van Prof. Jan Aart Scholte. Zijn lezing ‘Geo-politics and Changing Power Relations’, vindt plaats aan de VU Universiteit van 17:00-18:45.

Scholte, professor politiek en internationale studies aan de Universiteit van Warwick, zal in zijn lezing ingaan op de gevolgen van huidige machtsverschuivingen in de wereldpolitiek. De toenemende macht van ‘opkomende landen’ leidt tot een herverdeling van macht tussen staten. Daarnaast worden  lokale, regionale en mondiale actoren belangrijke spelers naast nationale staten. Ook wordt macht steeds vaker verdeeld tussen officiële en onofficiële actoren, zoals bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Wat betekenen deze veranderingen voor de toekomst van diplomatie en goed bestuur van de samenleving?

De discussie wordt geleid door Gabi Spitz (NCDO).

De uitnodiging met meer informatie vindt u hier.