Recycling is voor beginners. Hoe vind je radicaal nieuwe toepassingen voor overbodige machines, leegstaande fabrieken, onbetaalbare personeelsbestanden en materialen die voorheen nog afval heetten? Hoe maak je ze méér waard? Voor de next economy zullen we afscheid moeten nemen van complete industrietakken zoals de petrochemie – maar weggooien is zonde. Upcycling is de kunst om van potentieel afgeschreven materiaal opnieuw vruchtbare business te maken. Of dat nu mensen, gasleidingen, machines of afvalstromen zijn. Het vergt scherpe analyse, slimme timing, dapper ondernemerschap en soms ronduit macht om in te grijpen.

Met in dit programma onder anderen

Jacqueline Zuidweg
Directeur Zuidweg & Partners en initiatiefnemer MKB Doorstart

Maya van der Steenhoven
Directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland

Derk Loorbach
Professor socio-economic transitions bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie over dit gratis evenement is te vinden op de website van Pakhuis de Zwijger.