Deze eerste editie van de programmareeks Trouw Duurzame 100, waarin we Nederlanders uit de gelijknamige ranglijst uitnodigen te komen spreken over hun expertise, staat volledig in het teken van natuur.

Nederland kent prachtige natuurgebieden zoals de Kennemerduinen, de Oostvaardersplassen en de Veluwe, waarin wordt gewandeld, gefietst, gejaagd en gekampeerd. De bossen leveren hout op en de ondergrond van de duinen zuivert ons water. Maar is de natuur vóór of ván de mensen? Is het raadzaam haar te benutten of moeten we haar vooral met rust laten? Met inspirerende en toonaangevende mensen uit de Duurzame 100 praten we over de veranderende rol van natuur in onze leefomgeving.

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren sterk bezuinigd op de subsidies voor natuurbeheer en de verantwoordelijkheid voor het beleid overgeheveld naar de provincies. Natuurorganisaties zijn op hun beurt gedwongen commerciëler te werken en samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor particuliere partijen en burgers.

In samenwerking met redacteur Hans M­­­arijnissen van Trouw gaan we de dialoog aan metJohan van de Gronden, Wouter Helmer en Jaap Dirkmaat over de toekomst het Nederlandse natuurbeleid. Daarbij komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Is het economiseren van natuur wenselijk? Of moeten we van natuur genieten zonder er een waarde aan te hangen?
  • Is er na de bezuinigingsronde nog wel plek voor zoveel verschillende natuurorganisaties, die allemaal hun eigen lapjes onderhouden?
  • Wat voor een rol kunnen particulieren hebben in het natuurbeheer?

En dat “natuurbescherming” ook anders kan bewijst Bennie Meek van Gewildgroei. In een korte pitch laat hij zien hoe zij de natuur in de stad zoeken waarmee ze zijn doorgedrongen tot de finale van de challenge Stad van de toekomst.

Voor meer informatie klik hier.