Op 9 februari 2017 reikt Fair Politics de award uit voor ‘meest Faire Fractie’ en wordt de FairKiezingswijzer gelanceerd in Nieuwspoort te Den Haag.

‘Meest Faire Fractie’ 2012-2016
De regeringsperiode van het kabinet VVD-PvdA loopt bijna ten einde. Welke fractie heeft zich de afgelopen vier jaar het meest ingezet voor het realiseren van eerlijk beleid voor ontwikkelingslanden? Op basis van onze jaarlijkse politieke monitor reikt Fair Politics een prijs uit aan de ‘Meest Faire Fractie’ van de kabinetsperiode 2012-2016. Het belooft een spannende ontknoping te worden!

FairKiezingswijzer
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 heeft Fair Politics de verkiezingsprogramma’s van de zittende politieke partijen in de Tweede Kamer tegen het licht gehouden en beoordeeld op de mate waarin ze rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden. Welk partijprogramma komt er het beste uit de bus? Dat zie je in de FairKiezingswijzer!

Programma 9 februari
15.45 – 16.00 Inloop
16.00 – 16.30 Uitreiking ‘Meest Faire Fractie’ Award 2012-2016
16.30 – 17.30 Lancering FairKiezingswijzer
17.30 – 18.15 Borrel

Interesse om erbij te zijn op 9 februari 2017? Meld je dan aan vóór 2 februari 2017 via deze link.