De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn cruciaal voor ondernemers in Nederland. De volgende regering is aan zet om onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en leefomgeving te verbeteren. Hoe stimuleren we duurzame innovatie en werkgelegenheid? Wat is nodig om de circulaire economie te versnellen? Hoe ziet een toekomstbestendig belastingstelsel er uit? En hoe halen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs?

Met kamerleden van verschillende politieke partijen gaan we in gesprek over de volgende punten: 

  • Een op duurzaamheid innovatiebeleid
  • Een slimmer belastingstelsel
  • Een ambitieus energiebeleid
  • Een fundamentele keuze voor een circulaire economie

Welke duurzame oplossingen kunnen ondernemers van de politiek verwachten na maart 2017?

Voor meer informatie kijk je op deze website.