Steeds meer natuurbeschermers bevinden zich in de vuurlinie. Hoe stoppen we het opkomende geweld? Documentaire met nagesprek.

Elke week worden drie mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Eén van hen was een Nederlander, Willem Geertman. Tot het bittere eind verzette hij zich tegen de oprukkende mijnbouw in zijn tweede thuisland, de Filippijnen. In de documentaire War on Minerals gaan we op zoek naar de ware toedracht van de moord en duiken we dieper in de wereld van conflicterende belangen, waardoor natuurbeschermers zoals Willem in de vuurlinie komen te staan. Samen met onder andere Femke Wijdekop, die zich met het project ‘Bescherm de natuurbeschermer’ inzet voor meer veiligheid, gaan we in discussie. Wie zijn deze natuurbeschermers? Waar vechten zij voor, en wie komen ze tegen in hun strijd? Maar vooral: wat is nodig om dit geweld te stoppen? En hoe kan Nederland daaraan bijdragen?

Klik hier voor meer informatie.