16 oktober is het Wereldvoedseldag, in het leven geroepen door de Food and Agriculture Organisation van de VN, om op deze manier meer aandacht te trekken naar de voedselproblematiek wereldwijd. De Jongerencommissie Wereldvoedseldag werken hierbij met diverse partijen, o.a. de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken, om dit te kunnen verwezenlijken.

Op het Plein in Den Haag zal woensdag 16 oktober een evenement plaatsvinden, met o.a. een debat tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, jongeren, politici en thema-deskundigen. De uitkomsten hiervan zullen aan Minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma gepresenteerd worden, die ook deel zullen nemen in het debat.

Voor meer informatie, kijk op de website van de Wereldvoedseldag.