Op 21 Juni wordt in Arnhem het ‘depolarisatie en dialoog’ congres georganiseerd door SIETAR. Zowel Duitse als Nederlandse onderzoekers en experts komen hun verhaal vertellen en kennis delen. Stay Human levert een inhoudelijke bijdrage op basis van het Nationaal Onderzoek Polarisatie en Beeldvorming Vluchtelingen.

Meer informatie.