Tijdens het Post-2015 Charter Initiatief op 20 april komen partners en ondertekenaars van het Charter bijeen in Den Haag om de vooruitgang te bespreken en nieuwe partnerschappen te vormen voor de Post-2015 ontwikkelingsagenda. Na het tekenen van de Charter op 29 september 2014 vormt deze bijeenkomst het begin van een nieuwe fase waarin Nederlandse partners meewerken aan ‘universeel welzijn zonder iemand achter te laten in 2030’.

De post-2015 agenda krijgt snel vorm en zowel in Nederland als internationaal wordt veel werk verzet. Interviews en discussies zijn gehouden met bedrijven en organisaties die de charter ondertekende en de initiatiefnemers zijn druk bezig om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten. Tegelijkertijd worden op internationaal niveau de processen rondom de doelen door staten en betrokken partijen uitgewerkt.

Tijdens de Workshop op operationeel niveau worden deze ontwikkelingen gepresenteerd en besproken om vanuit daar nieuwe coöperatie voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een belangrijk moment dus om de doelen in Nederland praktische invulling te geven.

Na deze workshop staat in juni een bijeenkomst op hoog niveau gepland. Daarbij zullen ontwikkelingen van het Charter Initiatief met partners worden overlegd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Worldconnectors, True Price, DSM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die het voortouw nemen in de Post-2015 agenda in Nederland.