Ankie Petersen

Ankie Petersen is eigenaar van bureau OLDNEWS – cultural heritage & urban development, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich specialiseert op projecten binnen de vakgebieden van architectuur, stedenbouw en cultureel erfgoed. Hierbij heeft zij een speciale interesse in onderwerpen die te maken hebben met duurzame ontwikkeling, inclusiviteit en de relatie tussen stedelijke ontwikkeling en cultureel erfgoed. Daarnaast is zij werkzaam als onderzoeks- en projectmedewerker bij Crimson Architectural Historians en het International New Town Institute in Rotterdam.

Professionele achtergrond

Ankie Petersen is in het bezit van een bachelor in Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, een master in Design Cultures en een master in Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studieperiode heeft zij op diverse plaatsen gewerkt op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals de Green Office en onderzoeksinstituut CLUE+ van de Vrije Universiteit Amsterdam en het onderwijsprogramma de Week van het Lege Gebouw en als vrijwilliger bij De Bildung Academie. Momenteel legt ze zich toe op

(wetenschappelijk) onderzoek, publicaties, project- en programmamanagement. Daarnaast schrijft zij onder andere voor kritisch en onafhankelijk architectuurplatform ArchiNed en is ze als opiniemaker verschenen op NieuwWij en De Kanttekening.

Persoonlijk Motto

The freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights.

– David Harvey

Anne van Groningen

Anne van Groningen werkt als junior programmamanager bij het Gieskes-Strijbis Fonds en is daarnaast actief als freelance journalist.

Professionele achtergrond

Anne van Groningen studeerde Geschiedenis aan de UvA en volgde de master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studietijd woonde ze een half jaar in Chili, liep ze stage op de Nederlandse ambassade in Colombia en deed ze onderzoek naar democratisering in Marokko. In Nederland was Anne betrokken bij onder meer de Nationale Jeugdraad, de European Student Think Tank en Stichting Jonge Historici. Eerder werkte Anne bij een onderwijsstartup en in ontwikkelingshulp in Nicaragua.

Persoonlijk Motto

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.” ― Albert Einstein

Emmilia Dowlatshahi

Emmilia is werkzaam als dermatoloog in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Zij oefent het vak van de dermatologie in de volle breedte uit en heeft als aandachtsgebieden de inflammatoire huidaandoeningen, waaronder psoriasis, de huidkankerzorg en dermato-chirurgie en de cosmetische dermatologie.

Zij is Brits-Canadees, van Perzische afkomst en heeft in Engeland, Canada en Duitsland gewoond. Ze is in Nederland woonachtig en spreekt 5 talen vloeiend.
Als lid van de internationale Baha’i gemeenschap, is ze betrokken bij activiteiten op het gebied van gemeeschapsopbouw en heeft kinderen en jongeren begeleid in het bewust worden van de principes van harmonie tussen wetenschap en religie, de eenheid van de mensheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Professionele achtergrond

Emmilia heeft haar onderwijs gevolgd in het Engels en Frans en heeft haar Franse baccalauréat behaald aan de Lycée Français in Hamburg. Ze heeft geneeskunde gestudeerd aan de Albert Ludwigs Universiteit in Freiburg en heeft gewerkt in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Nadien begon ze haar promotie onderzoek binnen de epidemiologie, die geleid heeft tot haar proefschrift over de comorbiditeiten van psoriasis, die ze in 2014 succesvol heeft verdedigd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Emmilia heeft in mei 2017 haar opleiding tot dermatoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam afgerond.

Persoonlijk motto

“Het welzijn van ieder segment van de mensheid, is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van het geheel.”  

Dorine van Norren

Coordinator UNESCO en mensenrechten, Ministerie van OCW (detachering vanuit het ministerie van buitenlandse zaken). Zij houdt zich hier bezig met coordinatie van de Nederlandse inbreng op werelderfgoed, immaterieel erfgoed, diversiteit van culturele expressie, handel in cultuurgoederen, erfgoed in conflict, onderwater erfgoed, diverse onderwijs terreinen zoals duurzaamheidsonderwijs, laaggeletterdheid, burgerschap en anti-radicalisering en SDG4 alsmede inbreng op wetenschap en mensenrechten (vrijheid van expressie, meningsuiting en journalistiek). Zij houdt zich tevens bezig met rapportages in het kader van mensenrechten verdragen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Zij heeft een PhD in Duurzame Ontwikkelingsdoelen vanuit-niet westers perspectief (Ubuntu, Gross National Happiness en Buen Vivir) (2017).

Professionele achtergrond

Dorine van Norren heeft een master in Internationaal en Nederlands recht (1995) en promoveert op internationaal recht en ontwikkelingsstudies (2017). Zij studeerde rechten in Amsterdam en Kaapstad (Zuid Afrika) en een jaar Frans in Lyon (Frankrijk). Zij werkte als diplomaat in Sri Lanka (Colombo, 1998-2001) en Turkije (Ankara, 2001-2005) en bekleedde verschillende posities in het ministerie van buitenlandse zaken (Zuidelijk Afrika, Noord-Amerika, Europese Integratie). Zij was werkzaam voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV, 2009-2013), als secretaris van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Zij is momenteel gedetacheerd bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, als coordinator voor UNESCO. Haar proefschrift is getiteld: ‘Development as Service, a Happiness, Ubuntu and Buen Vivir interdisciplinary view of the Sustainable Development Goals’. Zij heeft verschillende opinie artikelen gepubliceerd voor OneWorld, The Broker, Atlantisch Perspectief, NRC, Trouw, De Helling en publiceerde wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingssamenwerking. Zij geeft regelmatig lezingen over het onderwerp van haar proefschrift.

Persoonlijk motto

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there (Rumi).

Never, never, never give up (Churchill).

 

Floor van Uhm

Floor van Uhm is werkzaam als adviseur van de CEO van KIT Royal Tropical Institute en houdt zich bezig met strategie, beleid en de Sustainable Development Goals. Samen met Worldconnector Mark Schneiders is Floor vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van het eerste SDG House in Nederland. Met het SDG House wordt KIT Royal Tropical Institute naast een instituut dat zelf kennis genereert over duurzame ontwikkeling, ook een forum en ontmoetingsplaats voor organisaties die onder één dak bijdragen aan de SDGs.

Professionele achtergrond

Na het behalen van de Master Internationale Betrekkingen, werkte Floor bij de Tweede Kamerfractie van Groenlinks. Ze vervolgde haar loopbaan bij Fairfood International, waar ze als Advocacy Manager het Morocco Hotspot project opzette, gericht op de versterking van vrouwenrechten in de Marokaanse tomatensector. Als Sustainability Consultant was Floor werkzaam als coördinator van de Worldconnectors. Ze is co-founder van het  “Living Wage Lab” en werkte bij Hivos, waar ze zich inzette voor de participatie van vrouwen in vredesprocessen in het Midden-Oosten.

Inge Hutter

Inge Hutter is rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. ISS is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens hoogleraar Participatory and Qualitative Research in Population and Development aan het ISS en honorair hoogleraar Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Professionele achtergrond
Inge Hutter heeft Niet-Westerse Demografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.

Persoonlijk motto
“Follow your heart.”