Lab Toekomstige Generaties: De Waarde van Water

Gisteren, 22 maart was het (internationaal) Wereld Water Dag. Een mooie dag voor het Lab Toekomstige Generaties om uitspraak te doen in haar nieuwe kwestie: De Waarde van Water. Het thema van International World Water Day had als toepasselijk thema ‘Valuing Water’. En dat is precies wat het Lab Toekomstige Generaties met deze uitspraak willen doen. 

Mede dankzij de Worldconnectors hebben wij deze uitspraak kunnen doen, waar wij zeer dankbaar voor zijn. 

Water is een cruciale hulpbron en essentieel voor ons dagelijkse leven. Niet alleen als drinkwater, maar ook om ons van voedsel en andere producten te voorzien. Water is de bron van het leven, van hygiëne en gezondheid, van behoud en groei van onze natuur, van plezier maken. Water is overal. Toch zijn er veel zorgen over de continuïteit van de beschikbaarheid van zoetwater. Bodemwater verzilt, bossen en natuurgebieden drogen op, en rivieren en andere natuurgebieden raken vervuild.


Toegang tot schoon water is een door Nederland erkend mensenrecht, maar is in Nederland niet in de Grondwet geregeld. Hoe zou het zijn als we dankzij dit recht kunnen realiseren dat grachten zo schoon zijn, dat we er in kunnen zwemmen? Dat bedrijven geen 
pesticides en ander gif meer lozen in oppervlaktewateren? En vindt u dat er ook schoon water beschikbaar moet zijn voor de natuur, nu en in de toekomst? Wij denken van wel. Water voor later?


Aan de uitspraak is ook een petitie gekoppeld met een oproep aan het nieuwe parlement.

Teken s.v.p. deze petitie via labtoekomstigegeneraties.nl/water.
Deel vanaf vandaag onze oproep zoveel mogelijk binnen je netwerk.
Je vindt ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.