Duurzaamheid in de boardroom’ is een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, geschreven uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities, en van losbarstende discussies over de sterke focus op aandeelhouderswaarde. “Het voelde alsof het tijdgewricht me nog eens extra in mijn schrijfwerk aanspoorde”, zegt auteur Wouter Scheepens.

Met zijn bedrijf Steward Redqueen helpt Scheepens in het dagelijks leven bestuurders en commissarissen om duurzaamheid in hun organisatie te verankeren. De aandacht daarvoor in de boardrooms is niet dik gezaaid of slechts gericht op ‘scores’ in duurzame ratings en benchmarks, zo is zijn ervaring. In dit boek, waarvoor hij aanvullend meer dan twintig gesprekken had met onder meer CEO’s en leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, kijkt Scheepens naar de huidige praktijk, om vervolgens ondernemingen uit te dagen te bedenken op welke maatschappelijke uitdaging zij, als onderdeel van de samenleving, een antwoord zijn.

Klik hier voor meer informatie.