Met het huidige beleid worden de afspraken uit het Energieakkoord niet gehaald. Extra maatregelen zijn dus nodig. Welke samenwerkingsverbanden kunnen de energietransitie versnellen?

Die vraag staat centraal tijdens het veertiende FD Energiedebat op woensdag 12 oktober. Samen met politici, ondernemers, wetenschappers, vertegenwoordigers van belangenverenigingen en andere specialisten gaan we op zoek naar nieuwe allianties om de energietransitie een duwtje in de rug te geven.

Gezamenlijk akkoord

Euforisch was de stemming in september 2013 toen maar liefst 47 verschillende partijen onder de regie van de Sociaal Economische Raad (SER) een gezamenlijk akkoord hadden gesmeed. Natuurlijke vijanden waren over hun schaduw heen gesprongen en samen vergaande maatregelen afgekondigd om de Europese doelstellingen van 2020 te halen.

Toch worden met de bestaande afspraken twee van de vijf doelen niet gehaald, bleek uit een tussentijdse rapportage. Niet alleen wordt het aandeel van 14% hernieuwbare energie in 2020 niet bereikt, ook de realisatie van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 is niet binnen handbereik. Voor de overige drie doelen (1,5% energiebesparing per jaar, 16% hernieuwbare energie in 2023 én tenminste 15.000 banen) liggen we wél op koers.

Verplichtende maatregelen

De partijen uit het Energieakkoord hebben hun afspraken dan ookaangescherpt. Ook het kabinet heeft verliest zijn geduld. Minister Henk Kamp heeft al aangenodigd met verplichtende maatregelen te komen. Zo moeten kantoren minimaal energielabel C hebben en moet de intensieve industrie voor 1 oktober met concrete beparingsplannen komen. Zo niet, dan volgt een verplichting. Overige maatregelen volgen in oktober.

Zijn de verscherpte afspraken van de 47 partijen toereikend om alle doelen uit het Akkoord te halen? Neemt het kabinet de juiste beslissingen om het vliegwiel in beweging te krijgen? Wat voor samenwerkingsverbanden kunnen we vormen?  En hoe krijgen we huishoudens aan de energiebesparing? Deze en andere vragen komen aan bod.

Kom langs en praat mee

Bent u benieuwd naar de mening van onze gasten? Of wilt u zelf meepraten over de energietransitie? Zet het FD Energiedebat van woensdag 12 oktober dan vast in uw agenda. U kunt zich vanaf 1 september kosteloos aanmelden via deze pagina. Meer informatie over tijd en locatie volgen snel.

Kijk voor meer informatie op de website van de organisator