More Women

Zeventien mondiale doelen zijn opgesteld om een eind te maken aan armoede, klimaatverandering tegen te gaan en ongelijkheid aan te pakken. Ze heten de Sustainable Development Goals. In het jaar 2016 staan de Global Girls centraal. Girls progress = global progress.

Vanavond bekijken we de doelen die betrekking hebben op het bekrachtigen van de positie van de vrouw en bespreken we expliciet doel vijf over gendergelijkheid en doel acht over fatsoenlijke banen en economische groei. Hoe verhouden deze zich in Nederland? Wat kunnen we leren van andere projecten zowel in het buitenland als in het binnenland? En hoe gaan we lokaal aan de slag met deze doelen?

In deze reeks leren we van andere landen en steden en stellen we elke avond enkele van de zeventien opgestelde Sustainable Development GoalsĀ centraal. We verkennen de best-practices van het buiten- en binnenland. Maar stellen ons vooral ook de vraag waar we zelf staan op het gebied van de duurzame ontwikkeling en hoe gaan we verder bijdragen aan de realisatie van deze doelen op lokaal niveau.

Meer informatie over de invulling van dit programma volgt.

Dit evenement wordt georganiseerd door Pakhuis de Zwijger.