Ruud Koornstra, de eerste Energiecommissaris van Nederland en Reint Jan Renes, lector aan de Hogeschool Utrecht, verkennen in deze door de VNG, het IPO en de UvW georganiseerde Atriumlezing de rol van gemeenten in de energietransitie. De bijeenkomst wordt gemodereerd door Job Cohen.

Gemeenten staan dichtbij inwoners en ondernemers en zijn samen met de provincies verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassingen die voor de transitie nodig zijn. Tegelijkertijd groeit lokaal de weerstand, omdat de impact op de leefomgeving steeds tastbaarder en zichtbaarder wordt. En wie betaalt de rekening eigenlijk?

Meer informatie