Wonen zonder aardgas: een utopie of de nieuwe standaard? Bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten, waarvan een groot deel aan gas opgaat.

De gemiddelde energierekening bestaat ongeveer voor tweederde uit verwarmingskosten. Bij vrijwel alle gebouwen wordt hiervoor gas gebruikt. Slechts een derde van de rekening bestaat uit elektriciteitskosten. De energietransitie richt zich met name op elektriciteit; hoog tijd voor een warmtetransitie! Met de overschakeling van gas op alternatieve energievoorzieningen valt klimaatwinst te behalen. Deze zijn broodnodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Een gasloos bestaan maakt ons bovendien minder afhankelijk van een grondstof, die in toenemende mate onzekerheid met zich meebrengt. Gasreserveres slinken en de politieke verhoudingen liggen zowel nationaal als internationaal gevoelig. In Amsterdam wordt deze discussie momenteel ook volop gevoerd. Vanavond praten we met energieleveranciers, netbeheerders en andere experts over de betekenis van deze transformatie voor de stad Amsterdam. Is de stad klaar voor deze overschakeling?

Kijk hier voor meer informatie