Hoe zorgen we voor een duurzame toekomst? Met die vraag gaan we aan de slag tijdens het Future Generations Forum. Duidelijk is dat politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en individuen alle zeilen moeten bijzetten om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden. Daarbij kunnen ze nog wel een extra zetje gebruiken vanuit de jongere generatie! Wij zitten namelijk niet vast in oude denkpatronen en hebben daardoor vaak nieuwe, creatieve en inspirerende ideeën.

In samenwerking met Rijkswaterstaat, organiseert NJR Jong en Duurzaam het Future Generations Forum, een interactief, dagvullend evenement. Deze dag, georganiseerd voor én door jongeren van 12 tot 35 jaar oud, heeft als doel jullie – de generatie van de toekomst – te inspireren om onze samenleving te verduurzamen.

Meer informatie