Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh, Gerald Häfner en Klaas van Egmond in de Zuiderkerk te Amsterdam.

ochtend sessie 10.30 – 13.00 uur

The Art of doing what really matters  – Creating a sustainable civilization

1917: Mondriaan en andere kunstenaar uit zijn tijd beleefden dat de wereld opnieuw ‘gebeeld’ diende te worden.
Ook nu lijkt het evenwicht zoek. We zijn onthecht geraakt van de wereld als geheel. De levende verhoudingen tussen het ecologische, het sociale en het persoonlijke dienen we opnieuw op elkaar te betrekken. Hoe doen we dat?

Samen met creatieve geesten als Tho Ha Vinh, directeur van het Centre for Gross National Happiness, Gerald Häfner, medeoprichter van Die Grünen en Democracy International en Klaas van Egmond, Hoogleraar milieukunde en duurzaamheid, gaan we op zoek naar het gewenste evenwicht. Wat staat ons te doen en welke rol is weggelegd voor mij?

*******

middag sessie 14.30 – 17.00 uur

The European civilization between East and West – The future of democracy

Er wordt veel gesproken over de kracht van burgerinitiatieven, waarbij het belang van menselijke waardigheid en de zorg voor de aarde centraal staan. Partij politiek lijkt minder effectief. Wat bindt ons? Is er een ethisch kompas dat de stem van de burger socialer, transparanter en duurzamer kan maken? Wat moet er gebeuren op maatschappelijk gebied en welke rol kan ik hierin spelen als wereldburger?

Samen met Tho Ha Vinh, Gerald Häfner en Klaas van Egmond willen we kijken naar onze rol als verantwoordelijke burger en de betekenis en toekomst van democratie.

Let op: Beide sessies zijn in het Engels

Klik hier voor aanmelden.