Schrijfster Naema Tahir is dochter van immigranten uit Pakistan die naar Engeland en daarna Nederland migreerden. Ze leerde van kinds af aan dat migratie een grote impact heeft op migranten maar ook op de familieleden die achterbleven in het land van herkomst. De familie valt door migratie voor altijd uiteen. Er ontstaat heimwee en gemis. Maar er zijn ook mooie kanten aan migratie. De migranten hebben een beter leven gekregen, zeker op economisch gebied. Ze kunnen vaker afreizen naar hun families in het land van herkomst.

Maar die familie, de achterblijvers, kunnen niet vrij reizen wegens gesloten grenzen. Tegelijkertijd, worden ze dagelijks geconfronteerd met digitale beelden van de rijkdom en de vrijheid in het Westen. Hierdoor groeit hun gevoel van armoede, en hun gebrek.

Over dit gebrek gaat het Vrijheidscollege van Naema Tahir. Puttend uit haar eigen persoonlijke en professionele ervaring, en uit de literatuur, biedt Tahir in haar lezing nieuwe perspectieven op de klassieke Vrijwaring van Gebrek.

Ga voor meer informatie naar de website van de Vrijheidscolleges.