Beste

Van 9 tot 15 november 2015 vindt de 10e editie van de Week van Respect plaats. Een jubileum van een jaarlijks initiatief dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Vele politici, sporters, PABO-studenten en artiesten werken hier al belangeloos aan mee. Het doel van de Week is zoveel mogelijk (jonge) mensen laten ervaren dat zij zelf aan zet zijn, en hoe ze kunnen bijdragen aan sociale veiligheid in de klas, in de buurt, op de sportclub of in hun woonplaats.

Wat doen jullie om tolerantie en verdraagzaamheid te bevorderen in onze samenleving dat aansluit bij de Week van Respect?

Wij starten op scholen, in het klaslokaal. In de afgelopen 10 jaar hebben 3500 scholen en 625.000 kinderen meegedaan aan de Week van Respect en is er samengewerkt met PABO’s om respecteducatie onderdeel te maken van het curriculum van de lerarenopleiding.

Wij zijn er van overtuigd dat we alleen samen kunnen zorgen voor een sociaal veilige omgeving. Een maatschappij waar plek is voor iedereen en waar je je thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Om dit gedachtegoed om te zetten in daden en zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen werken we in de Week van Respect graag samen met  organisaties en initiatieven die dit ook voorstaan. Zo kunnen we een positief statement maken en zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen inspireren om zelf in actie te komen.

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om partner te worden van de Week van Respect en verkennen graag op korte termijn de samenwerkingsmogelijkheden.

Samen met onze (toekomstige) partners bouwen we het komend jaar door aan een online platform dat het hele jaar actief is en waarin we positieve initiatieven die invulling geven aan sociale veiligheid met elkaar verbinden en zichtbaar maken voor een brede doelgroep. De Week van Respect (ieder jaar in de 2e week november) is daarin de jaarlijkse actieweek met activiteiten in het hele land waarvoor zoveel mogelijk media aandacht is. Daarom vragen we jullie om de Week van Respect onder de aandacht te brengen bij jullie achterban. Daarnaast zouden we het bijzonder waarderen als jullie directeur en/of medewerkers dit jaar een gastles zou(den) willen geven op een school tijdens de Week van Respect van 9 t/m 13 november. We horen graag of dit mogelijk is!

Voor meer informatie of vragen kunnen jullie contact opnemen met Eefje de Kroon ([email protected]). We hopen vóór 21 oktober een positieve reactie van jullie te mogen ontvangen.

Met hartelijke groet, namens het hele team,

Awraham Soetendorp (Founder & voorzitter Respect Education Foundation) en

Marjolein Albers (Directeur Respect Education Foundation)