Vertegenwoordigers van de zes verschillende duurzaamheidcommissies, voormalig minister Ed Nijpels en het klimaatkonijn van Arjen Lubach